Happy Planet

Bij OLA willen we werken aan een beter milieu, duurzaamheid en mensen helpen een gezonde keuze te maken! Om die missie tot een goed einde te brengen, hebben we enkele doelen voor ogen. En ook enkele acties!

Happy Planet
Broeikasgassen

De klimaatverandering helpen aanpakken:

  • Minder broeikasgassen produceren door koeling.

  • Als ’s werelds grootste ijsproducent zullen we in een versneld tempo meer koelkasten met klimaatvriendelijke (koolwaterstof) koelmiddelen in omloop brengen.

  • We hebben wereldwijd reeds 450.000 vriezers met de nieuwe koelstof aangekocht. Tegen 2015 komen er nog eens 850.000 bij.

Rainforest Alliance

Magnum is in 2012 met trots een samenwerking aangegaan met Rainforest Alliance. Ook dit jaar heeft deze samenwerking hoge prioriteit, zodat een verantwoorde en duurzame inkoop van cacao verzekerd blijft. De kwaliteit van de door ons gebruikte cacao kan voor elke Magnum-productie worden herleid naar de gecertificeerde boer die de cacao heeft geproduceerd.


Maak kennis met de Rainforest Alliance

Ik kies bewust logo

Voor meer informatie: www.hetvinkje.nl

Unilever Sustainable Living Plan
  • Het Unilever Sustainable Living Plan (USLP) telt drie belangrijke doelstellingen, die in 2020 moeten zijn gerealiseerd, namelijk verbetering van gezondheid en welzijn, vermindering van de milieu-impact en het duurzaam betrekken van 100% van onze landbouwgrondstoffen en het verhogen van de levensstandaard van mensen binnen onze hele waardeketen.

  • Deze doelstellingen worden ondersteund door zeven commitments die worden onderbouwd door doelen die onze prestaties op maatschappelijk, economisch en milieugebied omvatten binnen de totale waardeketen, van het betrekken van grondstoffen tot en met het gebruik van onze producten door de consument.


Meer lezen over Unilevers Sustainable Living Plan